Hvis du er eier av en etasjes villa uten et loft, kan du trygt
Om du är ägare till en våningshus utan vind, kan du inte läsa den