En moderne versjon av grønne tak, opprettet av hendene til landskapsdesignere ved hjelp av