Med bruk av kaldt vær er tomme ikke bare senger, men også reservoarer: vann-elskende