Medzi dýňovými exotikami pestovanými v krajine som mal nejaký pochybný Tladiant. Botanické informácie Tladianta