Med bučnimi eksotiki, ki sem jih gojil v državi, sem nekako imel dvomljivega Tladianta.