Ülkede yetiştirilen balkabağı egzotikleri arasında şüphesiz bir Tladiant vardı. Botanik bilgi Tladianta şüpheli (Thladiantha