Perintah benih dan bahan tanaman melalui Internet, saya tidak mempunyai orang baru - mengambil