Det är snö ute ...  Vackra vinterlandskap gör mitt hjärta fryst, och det nya