I slutet av 1900-talet kom ny teknik fram i växtproduktionen, vilket gjorde det möjligt