Yirminci yüzyılın sonunda, bitki üretiminde yeni teknolojiler ortaya çıkmış, bu da bitkilerin yönetilmesini ve