Každá letná sezóna na regáloch je veľké množstvo bioték. A problém výberu je prirodzený: