Jag vill prata om en annan tomat som kan odlas inte bara på det