Kjære eksperter! Vennligst hjelp meg og forklar hvordan du spesifikt forkorter veksten av tomatvariet
Kära experter! Snälla hjälp mig och förklara hur du specifikt förkortar tillväxten av tomatsorten