Tomatsortemirakel Tomat väger 679 gram. Tomatsortemirakel är mycket vacker och smaklig! Du kan klippa