Den Rosa Giant Jag växte aldrig de mycket "allvarliga" plantorna. Försök, förstås, och förra