Jeg vil snakke om en annen tomat som kan dyrkes ikke bare i det