Tomat VOYAGE (Travel) De gav mig ett paket främmande tomatfrön. Sorten heter Voyage (Journey).