Aluminiumsdrager i byggnader använder nu inte. Covsem, inte lite. Endast koppar. Om dem också