Jag hade inte för avsikt att göra experiment på mina 7 kvm. Jag behövde
Hej, sju sätt! Låt oss lära känna. Jag heter Marina, jag är från Chelyabinsk.