Den mörkaste säsongen kommer, och temat för att belysa trädgården är enligt mig nu