I lektionens ämne uttrycks fem huvudgrupper av vegetabiliska växter. På grönsaksgården utmärks en grupp