Vă rugăm să oferiți feedback despre acest fel de tomate. Descrieți aceste roșii: randamentul,