Wraz z nadejściem chłodów są puste nie tylko łóżka, ale także zbiorniki: rośliny wodne