Tulipaner av hagen klasse Triumph er utledet i begynnelsen av XX i ved å