Agroteknikk av mange hager og høstavlinger krever tynning ut av spirer. Noen tror at